Het Rode Kruis trekt zich terug uit bestuur HartslagNu

6 juni 2019

Het Nederlandse Rode Kruis heeft aangegeven geen deel meer te willen uitmaken van het bestuur van HartslagNu. Het wil zich vanuit eigen visie en beleid richten op reanimatie, het geven van reanimatiecursussen en het onderhouden van een AED-database in de eigen EHBO-app.

Het Rode Kruis heeft aangegeven de doelstelling van HartslagNu te blijven onderschrijven en bereid te zijn hieraan bij te dragen. Het bestuur van HartslagNu respecteert het besluit van het Rode Kruis en waardeert de inbreng die het heeft gehad, maar maakt zich vooralsnog zorgen over de keuze van het Rode Kruis een eigen AED-database te onderhouden.

Het bestuurlijk terugtrekken van het Rode Kruis heeft geen gevolgen voor de voortgang van het oproepsysteem en de besturing van HartslagNu. De regionale ambulancevoorzieningen en de Hartstichting blijven onder onafhankelijk voorzitterschap onverkort actief voor HartslagNu.