HartveiligWonen en HartslagNu samen verder

Eén landelijk alarmeringssysteem voor reanimatie

oktober 2017

HartveiligWonen en HartslagNu, de twee alarmeringssystemen voor reanimatie- en AED-hulpverlening in Nederland, hebben de handen ineen geslagen. Zij gaan samen verder onder de naam HartslagNu. HartslagNu alarmeert burgers die in de buurt zijn van een melding van een circulatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Deze alarmering verloopt automatisch via de meldkamer ambulancezorg. In de loop van 2018 zullen alle ambulancemeldkamers gebruik maken van hetzelfde systeem.

Om de overgang naar één alarmeringssysteem mogelijk te maken, is er een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht. Deze stichting draagt de naam HartslagNu. HartveiligWonen levert de technologie voor het nieuwe landelijke alarmeringssysteem. De samenwerking wordt ondersteund door De Hartstichting, GGD GHOR Nederland, Het Nederlandse Rode Kruis, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ambulancezorg Nederland.

“We zijn blij dat met de samenvoeging van HartveiligWonen en HartslagNu. Dit zorgt voor snelheid, eenduidigheid en herkenbaarheid voor de burgerhulpverleners. Zij kunnen door middel van een (nieuwe) app straks in heel Nederland, vanuit alle meldkamers, gealarmeerd worden. Dit is goed nieuws voor patiënten, want snelle reanimatie is van levensbelang! Door de inzet van burgerhulpverleners en AED’s is de overlevingskans binnen 10 jaar al gestegen van 10% naar 25%. Nu de partijen de handen ineen geslagen hebben, kunnen we naar een nog hogere overlevingskans streven. Er zijn straks circa 170.000 aangemelde vrijwilligers en ruim 12.000 AED’s in heel Nederland”, vertelt Hans Janssen, woordvoerder van de nieuwe stichting HartslagNu.

In de komende maanden worden alle gegevens uit het huidige alarmeringssysteem van HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd. Vrijwilligers hoeven zich niet opnieuw als burgerhulpverlener aan te melden. De vrijwilligers van beide systemen worden de komende tijd actief meegenomen in de overgang. Zodra de nieuwe app beschikbaar is, worden zij hierover geïnformeerd en gevraagd om de nieuwe app te downloaden. Alarmering via sms blijft gewoon mogelijk. Gemeenten, veiligheidsregio’s en lokale AED-stichtingen behouden voorlopig de contractuele verplichtingen met de huidige aanbieders HartveiligWonen en HartslagNu. Het doel is om halverwege 2018 de samenvoeging van de twee systemen operationeel te hebben.

Door deze samenwerking tussen de twee belangrijkste burgerhulpverleningsplatformen in Nederland wordt de reanimatie- en AED burgerhulpverlening centraal geborgd, is het mogelijk om deze vorm van hulpverlening eenduidig te organiseren en wordt burgerhulpverlening krachtiger in de samenleving verduurzaamd. Het komt de hulpverlening ten goede en de inzetmogelijkheden van de burgerhulpverleners worden vergroot. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van mensen met een hartstilstand.

Over HartveiligWonen en HartslagNu

Wekelijks hebben zo’n 300 mensen in Nederland een circulatiestilstand, – in de volksmond hartstilstand genoemd-, buiten het ziekenhuis. De eerste zes minuten zijn cruciaal om te overleven.