12,5 jarige Veghel HartSave schenkt 2 AED’s aan inwoners van Veghel

Als je jarig bent dan trakteer je, dat is de simpele verklaring van Klaas Haan, voorzitter Veghel HartSave om twee AED’s te schenken. Maar er hangt natuurlijk een diepere betekenis achter deze opmerking. Sinds 7 december 2018 bestaat de Stichting Veghel HartSave (VHS) exact 12,5 jaar. In dit tijdsbestek heeft Veghel HartSave een waardevolle opzet geleverd aan de zogenoemde 6-minutenzone van de Hartstichting waarbij vele organisaties/instellingen, bedrijven, (sport)-verenigingen ook hun bijdrage hebben geleverd en met VHS samenwerken. In totaal zijn er nu 90 AED’s beschikbaar waarvan de meeste AED’s 24/7 operationeel.

Daarnaast zijn er gelukkig ook door de diverse EHBO-verenigingen, bij dorps- en wijkraden, door bedrijven en bij VHS zelf vele hulpverleners opgeleid tot gecertificeerde Reanimatie/AED-hulpverleners waarvan er vele zich ook hebben aangemeld bij HartslagNu als burgerhulpverlener. VHS heeft dankbaar gebruik gemaakt om bij het Platform Ondernemend Meierijstad en een delegatie van de Gemeente, gezien de maatschappelijke betrokkenheid, een oproep te mogen presenteren om zoveel mogelijk AED’s van intern naar 24/7 te brengen en hiermee de 6-minutenzone te kunnen optimaliseren. Tegelijkertijd maakt een oproep aan alle gecertificeerde hulpverleners, vanaf 18 jaar, om zich aan te melden bij HartslagNu, uiteraard geheel op vrijwillige basis, de hulpverlening compleet.

De twee te schenken AED’s zijn met gelden door anonieme sponsoren bijeengebracht en vullen hiermee op twee belangrijke locaties een uitstekende aanvulling op de 6-minutenzone. De twee locaties zijn inmiddels door Veghel HartSave geïnformeerd, maar worden pas op de officiële gemeentelijke pagina bekendgemaakt zodra de elektrische voorzieningen voor de AED-kast zijn getroffen en de AED’s zijn geplaatst. Tenslotte heeft VHS nog een Safe the Date-oproep om in het jubileumjaar een Reanimatie-Marathon te gaan organiseren en wel op één dag vóór Wereld Hart Dag. Op zaterdag 28 septemper 2019. Nadere mededelingen hierover volgen ter zijner tijd op de website www.veghelhartsave.nl, Facebook en op de site van Reanimatiepartner.nl.

Bron: Veghel HartSave