Hartwacht timmert aan de weg!

Binnenkort zijn in Sint-Michielsgestel 500 hulpverleners en 50 AED’s oproepbaar via 1-1-2

Na een 112-melding “Hartstilstand” stuurt Hartslagnu.nl lokaal mensen een sms-alert. Hierbij worden mensen met en zonder AED, opgeroepen. Als een slachtoffer binnen zes minuten een schok via een AED krijgt, verdubbelt zelfs de kans dat hij of zij het overleeft.
 
Afgelopen vier jaar heeft Hartwacht samen met vele buurten, verenigingen, particulieren, ondernemers, gemeente, EHBO en andere organisaties er voor gezorgd dat in de Gemeente Sint-Michielsgestel vele AED’s geplaatst en vele hulpverleners getraind zijn!
Door extra samenwerking en ondersteuning van de Ondernemersverenigingen Berlicum en Sint-Michielsgestel en de ondersteuning van de Rabobank, kunnen binnenkort de laatste locaties (voor een volledige dekking binnen onze gemeente) gerealiseerd worden.
Inmiddels hebben zich 496 (vrijwillige)hulpverleners en zijn 49 AED’s aangemeld bij HartslagNU.nl (landelijke sms-alert organisatie gekoppeld aan de meldkamer 1-1-2).
Binnenkort mogen wij de 500e hulpverlener begroeten en de 50e AED in een buitenkast installeren.
Voor een volledige dekking binnen onze gemeente werken we nog aan plaatsingen van ca 10 AED-systemen en additioneel ca 100 hulpverleners. Dan kunnen alle kernen van de gemeente Hartveilig verklaard worden.
Inmiddels biedt Hartwacht alle AED-eigenaren ook een onderhoudscontract en/of passende AED verzekeringen aan wat geen overbodige luxe is, maar eerder van levensbelang kan zijn.
Om de inzetbaarheid en continuïteit te waarborgen heeft Hartwacht hiervoor een onderhoudsteam opgezet. Onze dertien vrijwilligers die voor onderhoud en plaatsing van AED’s zorg dragen, kunt u herkennen aan de Fluorescerende veiligheidshesjes met reflectie streep en logo van Hartwacht. Bij een onderhoudscontract worden de AED systemen periodiek, maar ook direct na gebruik, gecontroleerd op goed functioneren en waar nodig worden dan meteen de nodige onderdelen zoals elektroden en de accu vervangen. Momenteel zijn nog niet alle AED’s in de gemeente voorzien van een onderhoudscontract. De noodzaak van het hebben van een onderhoudscontract is recent nog eens duidelijk geworden, hiervoor kunt u contact opnemen met info@hartwachtsmg.nl
Meer informatie vindt u op www.hartwachtsmg.nl

Terug
aanmelden.jpg
@hartslagnu twitter Hartslagnu
Volg ons op: