Geffen Hart Veilig

In het afgelopen jaar is Geffen Hart Veilig gemaakt.

In snel tempo werden bedrijven gevraagd hun AED in een buitenkast te plaatsen en werden “blank spots” met AED’s van de Stichting AED Beheer Geffen gevuld.
Door deze geweldige samenwerking tussen bedrijven en vrijwilligers is Geffen per november 2016 Hart Veilig met 16 AED’s en 109 burgerhulpverleners.
Ter gelegenheid hiervan werd daarom een zogenaamde 6-minutenfilm gemaakt naar het voorbeeld van de Hartstichting maar dan met mensen uit Geffen die gereanimeerd zijn of zelf hebben gereanimeerd.
Deze film werd gepresenteerd tijdens een informatiemarkt en is vanaf nu te zien op youtube https://www.youtube.com/watch?v=t4mPExL5CAU
Of via de website van de Stichting AED Beheer Geffen www.aedbeheergeffen.nl
op zaterdag 26 november werd daarom de informatiemarkt Hart Veilig Geffen georganiseerd waarbij een scala van veiligheidsintiatieven werden gepresenteerd.
Het was dan ook een zeer informatieve dag.
Terug
aanmelden.jpg
@hartslagnu twitter Hartslagnu
Volg ons op: