Veelgestelde vragen

 
 Vragen over HartslagNu Account 
Vragen over Burgerhulpverleners
Vragen over Alarmering
Vragen over AED's
Vragen over Nazorg
 
                                               Vragen over de App

Alarmering

Hoeveel burgerhulpverleners worden opgeroepen?

Er wordt gezocht naar maximaal 30 burgerhulpverleners van wie de 'huidige locatie' of de opgegeven locatie in het account het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, 1/3 deel rechtstreeks naar het slachtoffer en 2/3 deel via een AED.

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat een burgerhulpverlener in een AED cirkel direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en niet eerst langs een AED. Er wordt per burgerhulpverlener gekeken naar de afstand van hulpverlener tot slachtoffer en die zelfde afstand via de AED. Bij de minst afgelegde afstand (met een maximale afwijking van 5% tussen de twee afstanden) wordt de hulpverlener direct naar het slachtoffer gestuurd. Is de afwijking minder dan 5%, dan zal de hulpverlener eerst naar de AED gestuurd worden en vervolgens naar het slachtoffer. Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED.

Omdat er niet meer dan 30 burgerhulpverleners worden gealarmeerd kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Het kan voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering. De beschikbaarheid kan de burgerhulpverlener zelf aangeven in het eigen account. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van die AED ingesteld.

Na een alarmering breng je de AED weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED heeft automatisch bericht ontvangen dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden.

Ben ik verplicht om hulp te verlenen?

Nee. Het gaat om een vrijwillig systeem en je reageert alléén op de oproep als je daartoe in staat bent. Mocht je als burgerhulpverlener, om welke reden dan ook geen hulp kunnen of willen verlenen dan reageer je niet op de oproep. Denk hierbij aan ziekte, je hebt de zorg over kleine kinderen of je hebt alcohol gedronken. De hulpverlener bepaalt steeds zelf of hij op dat moment in staat is om hulp te bieden. Wij hopen natuurlijk dat je, als het mogelijk is, daadwerkelijk gaat. Het leven van een medemens kan er van afhangen.

 

Mijn sms bericht komt niet of te laat binnen. Wat nu?

Als u het sms bericht te laat binnen krijgt kan het zijn dat uw netwerk gereset moet worden.
Dit kunt u doen doen door terwijl uw mobiele telefoon aan staat de simkaart uit de telefoon te halen. Daarna moet u een kwartier wachten, dan schakelt u de telefoon uit en plaatst u de simkaart weer in het toestel. Nu moeten de berichten weer "realtime" aankomen.
Dit is van toepassing bij de volgende provider (s) : Vodafone.

Heb je het Sms-bericht niet ontvangen? 
Als jouw telefoon uit staat, of op vliegtuigstand zal het Sms-bericht niet worden afgeleverd op jouw telefoon. Dit is zo ingeregeld om te voorkomen dat de burgerhulpverlener later alsnog naar het adres van het slachtoffer gaat.
Stond jouw telefoon gewoon aan en had je goed bereik, neem dan contact op met jouw provider.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

De kans dat je aansprakelijk wordt gesteld voor jouw medisch handelen als burger bij een andere burger is zeer klein. Heb je goedwillend gehandeld zonder grenzen/wetten te overschrijden, en heb je volgens de geldende leerstof hulp verleend, dan is het uiterst onwaarschijnlijk dat er een aansprakelijkstelling (of veroordeling) volgt.
 
In het algemeen mag je volgens de minister van Veiligheid en Justitie uitgaan van de volgende hoofdregel: De hulpverlener is niet aansprakelijk indien het slachtoffer schade ondervindt of overlijdt door hulp van de hulpverlener, tenzij de reddende burger ernstig roekeloos handelt.
 
Bron: Helplevensredden.nl. Onderzoek in opdracht van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie (2011)

Vrijwilligersverzekering
Sommige gemeentes hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten voor de vrijwilligers binnen hun gemeente. Mocht je aansprakelijk worden gesteld dan kun je hierop een beroep doen. Vraag jouw gemeente of zij een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten en welke dekking ze hebben.
 
Bron: VNG

Wat te doen bij een oproep

Wanneer de centralist* van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) heeft geconstateerd dat het om een “circulatiestilstand” gaat, worden er protocollair  twee ambulances ter plaatse gestuurd en het alarmeringssysteem HartslagNu wordt geactiveerd waardoor jij een sms- of pushbericht ontvangt om te gaan reanimeren.
 
Wanneer je het bericht ontvangt, bepaal je zelf of je in staat bent hulp te bieden en alléén als jouw persoonlijke omstandigheid dit toelaat, probeer je naar best vermogen levensreddende hulp te verlenen. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld alleen thuis bent met de kinderen, ziek bent of niet in de directe omgeving bent waardoor je niet in staat bent om hulp te verlenen. Dit kan gebeuren. Voel je niet verplicht om te reageren. Er worden bij elke oproep steeds, meerdere vrijwilligers tegelijk gealarmeerd. De kans is groot dat er altijd wel iemand in de gelegenheid is om wel hulp te bieden. In elk geval worden door de MKA in jouw regio altijd twee ambulances met spoed naar het slachtoffer gestuurd.
 
Ben je in staat om te reageren op de oproep, houdt dan rekening met je eigen veiligheid en die van omstanders, op weg naar het slachtoffer en ter plaatse. Houd je aan de in Nederland geldende verkeersregels en veroorzaak voor jezelf en omstanders géén gevaarlijke situaties.
Wanneer je ter plaatse komt kijk je wat voor hulp je kan bieden. Is er nog geen (voldoende) hulp dan start je met basale reanimatie en, indien aanwezig, gebruik je de AED. Blijkt dat er al voldoende hulp wordt geboden, kijk dan of je familie of vrienden van het slachtoffer kunt opvangen. Eventueel kun je de ambulances/politie opwachten om de weg te wijzen of andere hulpverleners bij de deur op vangen. Als je hulp niet langer nodig is ga je weer naar huis. Heb je een AED opgehaald dan breng je deze terug naar waar hij vandaan komt.
 
In een stressvolle situatie als een reanimatie kan het zijn dat je van de politie en/of ambulance hulpverleners weinig tot geen aandacht krijgt. Neem dit niet persoonlijk op. Jouw inzet wordt zeker gewaardeerd door de hulpdiensten en familie/vrienden van het slachtoffer. Echter in deze kritieke situatie wordt al hun aandacht gegeven aan het slachtoffer en familie. 

Als je bent opgeroepen om eerst een AED op te halen en daarna naar het slachtoffer te gaan, dien je de AED na afloop weer terug te plaatsen in de kast waar je deze hebt opgehaald. Het is dan niet van belang of de AED gebruikt is of niet: de AED dien je zelf terug te brengen.
De beheerder van de AED krijgt bij een oproep een emailbericht dat de AED mogelijk gebruikt wordt en zal deze controleren, en zonodig weer gebruiksklaar maken.

 
Na de oproep kan het zijn dat je  over je ervaring wilt praten. Je kunt kijken of er lokaal mogelijkheden zijn, maar het is ook mogelijk om een evaluatieformulier in te vullen in je HartslagNu account. Hierbij kun je aangeven of je behoefte hebt aan nazorg of een evaluatiegesprek. Een medewerker van HartslagNu zal dan contact met je opnemen.
 
* De centralist(e) van de meldkamer bepaalt (afhankelijk van de situatie) of bij een mogelijke circulatiestilstand het alarmeringssysteem wordt geactiveerd.

Route naar het slachtoffer

Een vrijwilliger kwam met de suggestie voor het gebruiken van een ‘fake’ HartslagNu OPROEP om de link van de route te testen. Dit vonden wij een erg goed idee! Het idee is dat je jezelf een sms toestuurt met een nep route. Hiervoor hebben wij de volgende link beschikbaar gesteld: http://goo.gl/maps/FksgA
Wanneer je deze link in een sms bericht naar jezelf verstuurt kun je uittesten hoe jouw navigatieprogramma op je Smartphone daarmee omgaat. Op deze manier ben je goed voorbereid wanneer je een echte oproep krijgt!

Ik ben niet of onjuist opgeroepen, wat nu?

Bij gebruik van de HartslagNu app wordt jouw locatie met behulp van GPS bijgehouden. Als je dan in de buurt bent van het slachtoffer, kun je worden opgeroepen.
Ben je opgeroepen terwijl je niet in de buurt was, of ben je niet opgeroepen terwijl je wel in de buurt van het slachtoffer was, wordt vermoedelijk jouw locatie niet goed bijgehouden. Controleer dan de volgende instellingen in jouw telefoon:

 • de GPS/locatievoorzieningen staat altijd aan op de meest nauwkeurige stand

 • internet/WI-FI staat altijd aan

 • de app heeft toegang tot de GPS/locatievoorzieningen

 • de telefooninstelling accubesparing staat uit

 • App-optimalisatie of een soortgelijke app staat voor de HartslagNu app uit

 • de app mag pushnotificaties ontvangen 

 • het mediageluid staat aan. Als het toestel op de stille stand staat, zal het geluid van de app hier niet doorheen breken.

 • iOS app: de HartslagNu app mag niet worden weggeswipet


Hebt u een Samsung of One Plus toestel, dan is het mogelijk dat een app op uw toestel staat die apps afsluit als deze enkele dagen niet zjin gebruikt. Klik op de volgende link om de app uit te zetten voor de HartslagNu app: http://www.hartslagnu.nl/nieuws/192/samsung-en-app-hartslagnu.html


 

Nieuws

 • In Veghel hangt nu een 'Ina Adema AED'

  VEGHEL - De nieuwste AED van Veghel is er eentje met een naam. De 'Ina Adema AED', zaterdag onthuld door Adema zelf, is naast een hulpapparaat ook een eerbetoon aan de inzet van de oud-burgemeester voor de stichting Veghel HartSave. Ina...

 • Heartsafe Oisterwijk vanaf nu herkenbaar aan jasjes

  Waar in het begin de hulpdiensten nog weleens vergaten dat de vrijwillige burgerhulpverleners een zeer zinvolle bijdrage leveren door alvast te gaan reanimeren en zelfs een AED in te zetten, worden de vrijwilligers de laatste jaren bijzonder...