Disclaimer

Als je gebruik maakt van de website stem je in met deze disclaimer. Onder ‘de website’ wordt verstaan ‘alle webpagina’s van de website’, onder ‘de inhoud’ wordt verstaan ‘teksten, hyperlinks, afbeeldingen, logo's, video- en geluidsfragmenten en dergelijke’.

Aan de informatie die door de stichting Hartslag voor Nederland wordt verstrekt op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Er is veel zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens. Desondanks kan het voorkomen dat de tekst onvolkomenheden bevat.

De stichting Hartslag voor Nederland  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Informatie op deze website kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling, en zonder verplichting, worden gewijzigd. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

De stichting Hartslag voor Nederland  kan de foutloze werking of de ononderbroken toegankelijkheid van de website niet garanderen. De stichting is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de webpagina of voor schade veroorzaakt door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen of gebruiken.

Het websitebeheer wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door de Helpdesk van de stichting Hartslag voor Nederland beheerd.  Mocht je ondanks deze zorgvuldigheid onjuistheden tegenkomen, laat ons dit dan weten.   

De stichting Hartslag voor Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van webpagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Uitgesloten de te downloaden bestanden mag niets van de inhoud van deze website overgedragen, bewerkt, verveelvoudigd of verspreid worden zonder toestemming van de stichting Hartslag voor Nederland. De inhoud van deze website mag uitsluitend door de bezoeker zelf worden gebruikt. Bezoeker is verplicht de aanwijzingen van de stichting Hartslag voor Nederland omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
  

aanmelden.jpg
Vast alarmeringsnummer:
(waarmee de oproepen worden verzonden)

+31642500349
websitevragen.png

114.706 (01-05-2018)

Aantal geregistreerde en oproepbare burgerhulpverleners.

 

Geregistreerde en oproepbare AED's:  10.724

 Volg ons op: